Forside

FUNDAMENT A/S er en danskejet inkassovirksomhed med den nødvendige autorisation fra Rigspolitichefen, der sikrer professionel inkassobehandling af Deres tilgodehavender, samt at reglerne i Inkassoloven bliver overholdt.

Inkassovirksomheden har i de seneste 25 år med pæn succes inddrevet finansielle fordringer for en række professionelle kreditgivere, produktions- og handelsvirksomheder samt private med få eller blot et enkelt nødlidende krav.

Vor overordnede forretningsidé er at inddrive nødlidende fordringer bedst muligt ved

100% gebyr- og omkostningsfrie "No Cure - No Pay-aftaler"

for de oprindelige kreditorer af alle typer af finansielle fordringer.

Tabte pantebreve efter tvangsauktion ( også bortkomne ), gældsbreve, frivillige forlig og afsagte domme inddrives på Deres vegne ved anvendelse af lovlige inddrivelsesmetoder.

Specialkoncept for domme indeholdende moms fra fakturatilgodehavender.

FUNDAMENT A/S arbejder langsigtet for Deres interesser - Ingen fordringer opgives eller glemmes, men vedvarende opfølgning og overvågning af uerholdelige fordringer sikrer, at kreditforholdet bliver løst før eller siden.

VI  ER  LØSNINGSORIENTERET - TÅLMODIGE - VEDHOLDENDE
FOR  LØSNING  AF  DERES  KREDITTABFUNDAMENT A/S
Labęk 15
DK-4300 Holbęk
CVR-nr.: 27 10 80 16

mail@fundament.dk
mail@fundament.as

Telefon:70 27 10 71
Mob.Pay:22 17 10 71


Bankforbindelse:
Danske Bank A/S
Reg. nr. 4343
Kontonr. 0002684535